TAG DIN TRÆNING ET NIVEAU HØJERE MED HOLDTRÆNING

Generel holdbeskrivelse 

Holdtræning på små hold af maksimalt seks personer således at fokus på den enkelte bevares i bedst muligt omfang. Fordelene ved holdtræning er bl.a. et lavere omkostningsniveau set i forhold til individuel træning og muligheden for at træne i et fællesskab, der for mange er af afgørende betydning.

Ved opstart af nye hold screenes alle deltageres bevægelsesmønstre efter Functional Movement System; Functional Movenment Screen (FMS) og Selective Functional Movement Assesment (SFMA) samt andre relevante fysiske test. Resultatet af testene bruges som måleredskab for fremgang, men også til at optimere øvelsesvalget i træningen. Ved afslutning af et tre måneders forløb screenes og testes på ny.

En holdtræningssession har en varighed af 1 time.

Der er bindende tilmelding for tre måneder svarende til 15 træningspas incl. screening.

Se prisen for hold under priser.

 

Elite/subelite styrketræning 

Sportsspecifik styrketræning, der overordnet set sigter mod at nedsætte skadesrisikoen og øger den enkeltes kvaliteter inden for en specifik idrætsgren. Omdrejningspunktet vil være progressiv styrketræning med fokus på acceleration, deacceleration og retningsskift. Bevægelsesmønstre, der begrænser den enkelte i at udføre specifikke bevægelser af høj kvalitet, bliver fulgt op med korrigerende øvelser i form af mobilitets og stabilitetsøvelser. Selv om der er tale om holdtræning, vil der ikke være tale om ”one size fits all”. Forskellige idrætsgrene har forskellige udfordringer i forhold til skadestyper og behov for specifikke evner. Det har vi erfaring med og tager højde for i vores valg af øvelser og intensitet. Deltagerne fører journal over deres træning, hvor vægt, gentagelser og andre bemærkninger anføres i journalarket, der opbevares i Performancecenteret.

 

Styrketræning for elite golfspillere 

Formålet med styrketræningen er at klargøre spillerne til at kunne svinge effektivt og stabilt til bolden over mange runder, identificere og fjerne fysiske begrænsninger i forhold til golfsvinget, øge svinghastigheden og nedsætte risikoen for skader. De ensartede bevægelsesmønstre i golf øger risikoen for asymmetri, hvilket er en af de største kilder til skader og dysfunktioner i bevægeapparatet. Den progressive styrketræningen ledsages af mobilitets- og stabilitetsøvelser der i videst muligt omfang lægges an på den enkelte golfspillers behov. Forskellige idrætsgrene har forskellige udfordringer i forhold til skadestyper og behov for specifikke evner. Det har vi erfaring med og tager højde for i vores valg af øvelser og intensitet. Deltagerne fører journal over deres træning, hvor vægt, gentagelser og andre bemærkninger anføres i journalarket, der opbevares i Performancecenteret.

 

Styrketræning for golfspillere senior

Formålet er at identificere og korrigere ineffektive bevægelsesmønstre således, at deltagerne gennem progressiv styrketræning assisteret af mobilitets- og stabilitetsøvelser kan forbedre deres golfsving og samtidig nedsætte risikoen for skader. Gennem forskellige kodningsøvelser fokuseres på den rette sekvens i golfsvinget. Det er også værd at erindre, at tab af muskelmasse og dermed funktion og præstationsevne øges med alderen. Vores eneste værn mod dette er progressiv styrketræning af høj kvalitet. Deltagerne fører journal over deres træning, hvor vægt, gentagelser og andre bemærkninger anføres i journalarket, der opbevares i Performancecenteret.

 

Styrketræning for seniorer

Vi er alle født med et velfungerende softwaresystem, der omsættes til korrekte bevægelser. Gennem opvækst og voksenliv tillægger vi os alle dårlige vaner, der fører til nedsat bevægelighed, skader og generel nedsættelse af funktionsniveauet. Identificering af ineffektive bevægelsesmønstre efterfulgt af korrigerende øvelser og styrketræning hjælper den enkelte tilbage på sporet, nedsætter den fremtidige skadesrisiko og øger den sportsspecifikke præstationsevne. Det er også værd at erindre, at tab af muskelmasse og dermed funktion og præstationsevne øges med alderen. Vores eneste værn mod dette er progressiv styrketræning af høj kvalitet. Deltagerne fører journal over deres træning, hvor vægt, gentagelser og andre bemærkninger anføres i journalarket, der opbevares i Performancecenteret.

 

Mobilitetshold

Vores stillesiddende livsstil bag computeren eller i sofaen foran fjernsynet fører til nedsat bevægelighed af kroppens led. Et velfungerende bevægeapparat, der kan generere kraft til træning og i dagligdagen, er afhængig af fri bevægelighed og stabilitet i leddene. Med screeningen af deltagerne identificeres restriktioner i bevægelsesmønstre og mødes med effektive mobilitets- og stabilitetsøvelser inspireret af Kelly Starret, Gray Cook og andre store spillere inden for træning og bevægelse. Deltagerne fører journal over deres træning, hvor vægt, gentagelser og andre bemærkninger anføres i journalarket, der opbevares i Performancecenteret.

 

Styrketræning for unge + 13 

Generel styrketræning rettet mod unge, der gerne vil lære grundprincipperne i korrekt udførelse af øvelser. Der vil blive lagt vægt på teknik, passende intensitet og progression. Alt for mange unge mennesker starter til styrketræning i fitnesscentre uden korrekt instruktion. De oplever skader, manglende fremgang og tiltagende ubalance i deres bevægelsesmønstre. Det vil og kan vi gøre op med. Gennem træningen sikrer vi, at den nødvendige bevægelighed og stabilitet er til stede inden tungere styrketræning påbegyndes. På den måde kan de unge forberede sig til eksempelvis elitesport samtidig med, at de øger deres egen præstationsevne. Deltagerne fører journal over deres træning, hvor vægt, gentagelser og andre bemærkninger anføres i journalarket, der opbevares i Performancecenteret.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *