TAG DIN TRÆNING ET NIVEAU HØJERE MED PERSONLIG TRÆNING

Som fysisk træner sætter vi kvalitet øverst på dagsordenen. Faktorer som skader, overbrugte bevægelser i sport, for meget stillesiddende arbejde, dårlig teknik under træning osv. fører til ineffektive bevægelsesmønstre. Også dygtige atleter kan på trods af gode konkurrenceresultater bevæge sig uhensigtsmæssigt og ineffektivt. Det øger risikoen for skader og kan sætte begrænsninger for udviklingspotentialet.

 

Screening Gennem screeningssystemet, Funktional Movement Screen (FMS), får vi indblik i, hvordan du bevæger dig, og hvilke begrænsninger der måtte stå i vejen for at opnå et godt bevægelsesmønster. Dermed kan vi give dig et personligt sammensat træningsprogram, der adresserer basale bevægelsesmønstrer og samtidig udfordrer dig i forhold til de mål, som du har sat dig.

 

Opstart Et forløb med en personlig træner vil bestå i en screening og en indledende samtale, hvor emner som mål, tidsrammer, forudsætninger og eventuelle skader mv. belyses. Forventninger og indsats afstemmes således, at der indgås en aftale mellem klienten og den personlige træner om hvilken indsats, der skal lægges for dagen for at nå målet.

 

Klienten instrueres i øvelserne, og det sikres, at teknik, tempo og intensitet er på plads. Antallet af træningstimer varierer alt efter klientens træningserfaring, behov og ønsker. Det anbefales dog, at der tages 10 træningspas for at sikre kontinuitet og fremgang i træningen. For at sikre en fortsat fremgang vil der være en progression i øvelsesvalget med tiltagende udfordring.

 

Funktional Movement Screen (FMS) er et screeningsredskab, der identificerer begrænsninger eller asymmetri i syv fundamentale bevægelsesmønstre, som er nøglen til gode funktionelle bevægelsesmønstre hos personer. Alle er født med et softwaresystem, der stimuleres gennem barnets naturlige udvikling. Uden nogen form for guidelines udvikler børn evnen til at sidde og rejse sig op, gå, løbe osv. Og de gør det med god kvalitet. Faktorer som inaktivitet, skader, for meget stillesiddende arbejde, dårlig teknik under træning osv. ændrer på det forhold, og fører til ineffektive bevægelsesmønstre.

Screeningen er designet til at give synlige information om personens grundlæggende måde at bevæge sig på. Ved at placere personen i positioner, hvor svagheder og ubalancer bliver mærkbare, får man et godt svar på, hvilke udfordringer, der skal arbejdes med. Fokus er på to områder

  • Mobilitet som er helt afgørende for bevægelse og nødvendighed for stabilitet
  • Stabilitet, dvs. evnen til, med god kontrol, at holde eller bevæge leddet inden for hele bevægelsesudslaget.

På baggrund af screeningsresultatet udskrives et program med øvelser, der skal korrigere og stimulere kroppen til at få bevægelsesmønstre til igen at fungere ordentligt mens vi samtidigt sørger for at gøre dig stærkere via styrketræning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *